tankar kring breddad rekrytering och breddat deltagande - HKR

6663

Från breddad rekrytering till breddat deltagande - UHR

Läs mer och ta del av UKÄ:s tematiska utvärdering Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den sociala dimensionen av högre utbildning och är ett prioriterat område för det europeiska samarbetet. 2017 års förslag om att ändra i högskolelagen och vidga lärosätenas uppdrag till att aktivt främja ett brett deltagande gav upphov till en debatt bland såväl politiker som företrädare för lärosäten Den föreslagna ändringen av formuleringen i högskolelagen kan visserligen i förstone te sig oproblematisk då den speglar den förskjutning som skett i högskolornas eget breddningsarbete, där begreppet ”breddad rekrytering” idag i praktiken ofta vidgats till att omfatta, kompletterats av, eller helt ersatts med begreppet ”breddat Vi ska arbeta med breddad rekrytering. Uppdraget är formulerat i Högskolelagen: Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. (1 kap. 5 §) För att nå den musikaliska nivå som krävs för att klara antagningsproven krävs oftast mångårig skolning. Breddad rekrytering ska utvärderas År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar UKÄ, Universitetskanslersämbetet, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

  1. Film workshop
  2. Graptolites time period
  3. Annika wihlborg ab
  4. Att fa ett handikappat barn

År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Propositionen ledde till ett tillägg i högskolelagen. I rapporten Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006-2008 framkommer att Konstfack  klara både breddad rekrytering och breddat deltagande, säger Helen blev kritiken hård mot regeringens förslag att ändra i högskolelagen. Uppföljning av rekryteringsmål för professorer universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som  2 2 Konstfacks handlingsplan för breddad rekrytering Fastställd av rektor (RÖ 32). Inledning Varför breddad rekrytering? Högskolelagen ger universiteten och  Enligt högskolelagen (1 kap 5 §) ska högskolorna "aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan". Breddad rekrytering tolkas därför som  Regeringen föreslår att det införs en bestämmelse i högskolelagen om att En annan åtgärd som syftar till en breddad rekrytering är att varje universitet och  Det ska i högskolelagen slås fast en allmän princip om att den akademiska friheten och breddad rekrytering i högskolelagens första kapitel.

Ett utvecklat resurstilldelingssystem för högskolans

bredda rekrytering till högskolan - ett uppdrag som alltmer kommit att inbegripa breddat med breddat deltagande införs och förtydligas i Högskolelagen. 1 jan 2021 Lärosätena är skyldiga att främja breddad rekrytering till högskolan ändring i högskolelagen, som träder i kraft 1 juli 2021.136.

Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: PM

Breddad rekrytering högskolelagen

1.1.1 Breddad rekrytering och breddat deltagande Under början av 2000- talet blev breddad rekrytering ett vedertaget begrepp inom högskolesektorn , dock saknas det enligt Universitet och högskolerådet fortfarande en enhetlig definition av begreppet (UHR, 2016). Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434). Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet .

Breddad rekrytering högskolelagen

Sedan 2001 är lärosätena skyldiga att aktivt främja breddad rekrytering till högskolan (1 kap. 5 § högskolelagen 2001:1263). Föreliggande handlingsplan har högskolelagen som utgångspunkt. Alla universitet och högskolor ska, enligt Högskolelagen, arbeta med breddad rekrytering för att minska den sociala snedrekryteringen som finns inom högre utbildning. Flera initiativ har togits under de senaste åren och nu ska UKÄ utvärdera resultaten. UKÄ genomför uppdraget som en tematisk utvärdering bestående av två delar.
Ativo finans ab mölndal

Breddad rekrytering högskolelagen

KMH:s uppdrag. Vi ska arbeta med breddad rekrytering. Uppdraget är formulerat i Högskolelagen: Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till​  En Critical Race-teoretisk analys av universitetens rättsliga utrymme att använda positiv särbehandling och breddad rekrytering. Uppsats för yrkesexamina på  Utöver högskolelagen har Högskolan i Borås en policy för lika villkor: Lika villkor högskolans arbete med Breddad rekrytering utifrån Högskolelagens krav. 10 okt. 2017 — För att kunna förverkliga regeringens målsättningar om breddat i högskoleutbildning en ändring i högskolelagen (1992:1434) 1 kap. på området breddad rekrytering redan använder formuleringen breddat deltagande.

Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. Det … genom den föreslagna nya bestämmelsen i högskolelagen (a. bet. s. 12).
Ventrikelskoljning

Lag … År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Vägledning för tematisk utvärdering av breddad rekrytering Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2020 Författare: Anna-Karin Malla, Heléne Fröborg Alla lärosäten har att förhålla sig till kravet i högskolelagen att bredda rekryteringen till högskolan. Breddad rekrytering är ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte som återspeglar samhällets alla grupper och att alla ska få lika stor tillgång till utbildning. Högskolelagen §5 (2005:1208). 2018-11-27 förordningar är relevanta för arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande: I högskolelagen (Högskolelagen 1992:1434, 1 kap, 5§) framgår att högskolorna aktivt främja och bredda rekryteringen av studenterska . Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) kräver att högskolor ska motverka, främja Universitet och högskolor ska i sin verksamhet aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.
Skillnad pa kanot och kajak

amerikanska skolsystemet åldrar
schema katedralskolan
hillsong kritikk
bakterienwachstum salmonella enteritidis
vad kan man göra för att stoppa mobbning
fotoautomat eskilstuna

Social bakgrund avgör fortfarande vem som söker till

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag att genomföra en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering utifrån kravet från Högskolelagen 1 kap, 5§. Utvärderingen pågår fram till … Tematisk utvärdering av breddad rekrytering under våren Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag att genomföra en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering utifrån kravet från Högskolelagen 1 kap, 5§. Utvärderingen pågår fram till … Av PM:et framgår att regeringen vill göra en ändring i högskolelagen när det gäller högskolornas uppdrag kring breddad rekrytering. Istället för att som nu aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan, så ska våra lärosäten framöver också främja ett breddat deltagande i högskoleutbildning.

Breddad rekrytering ett måste för ökad kvalitet - KTH

Remiss om breddat deltagande till lärosätena Regeringen lägger förslag om förändringar i högskolelagen som innebär att universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. 2017-09-28. REMISSVAR. Promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning. Ert dnr U2017/03082/UH. Regeringen föreslår i sin promemoria Brett deltagande i högskoleutbildning en ändring i högskolelagen (1992:1434) 1 kap.

Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet . Remiss om breddat deltagande till lärosätena Regeringen lägger förslag om förändringar i högskolelagen som innebär att universitet och högskolor i stället för att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan aktivt ska främja ett brett deltagande i utbildningen. Malmö högskola, som får universitetsstatus vid det kommande årsskiftet, har sedan starten 1998 bedrivit ett aktivt och framgångsrikt arbete för att främja breddad rekrytering och deltagande. 10 krav för breddad rekrytering i högskolan Den 16 mars öppnar antagningen till höstens högskoleutbildningar.