2010:770 samt offentlighets- och sekretesslagen - Sveriges

8099

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

Detta gäller t ex för uppgifter i ännu inte avslutade upphandlingsärenden. Fråga om ”frågor och svar” omfattas av den absoluta anbudssekretessen ter till en enskild enligt de i 25 kap. 11 § 6 OSL specifikt uppräknade än-damålen, till exempel enligt vad som föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) • utlämnande av uppgifter med förbehåll • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 Myndigheten hänvisade till OSL 15:2 1 st (försvarssekretess) och OSL 18:1 1 st (förundersökningssekretess) när det gällde utredarna i ärendet, och till sekretess som skyddar uppgifter om enskildas personliga förhållanden OSL 35:1 när det gällde övrig personal. Mannen överklagade och fick delvis rätt i kammarrätten. Det finns tre typer av sekretess, absolut, stark och svag.. Absolut sekretess betyder att inga uppgifter under några förutsättningar får lämnas ut till andra än de anställda som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete.Detta gäller t ex för uppgifter i ännu inte avslutade upphandlingsärenden. Som huvudregel gäller därmed absolut sekretess för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik.

  1. Subway tierp öppettider
  2. Bil journalist

Familjerådgivarens sekretess. Familjerådgivare omfattas av absolut sekretess (OSL 26 kap 3§) detta   1 mar 2013 Enligt 26 kap OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om Inom familjerådgivning råder absolut sekretess för en uppgift som  TL. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). OSL. Brottsbalken (SFS 1962: 700) Vid ärendehantering på Skatteverket råder vanligen absolut sekretess,. 4 feb 2021 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en omfattande lagstiftning med Det finns tre typer av skaderekvisit: rakt, omvänt och absolut  10 feb 2020 begäran om de inte omfattas av någon av sekretessreglerna i OSL. Det Växeltelefonister hos myndigheter har absolut sekretess. Dessa får  att sekretessreglerna efterföljs (OSL 26:3). Familjerådgivningen har absolut sekretess för alla uppgifter en enskild lämnat i samband med rådgivningen. 16 feb 2021 Förslag till sekretessbrytande bestämmelse i OSL Jag bö  Här har myndigheter hänvisat till social- och sjukvårdssekretess enligt OSL 25:1 Under en pågående upphandling gäller absolut sekretess tills beslut är fattat.

Om sekretessen kring register - Socialstyrelsen

Medgivande eller undantag enligt lag bryter sekretessen. Se avsnittet om Sekretess. att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet (SoL 3:3).

Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Rättslig vägledning

Absolut sekretess osl

29 apr. 2020 — Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) styr vilka uppgifter som behöver Uppgifter som omfattas av absolut sekretess är alltid hemliga,. Familjerådgivarens sekretess. Familjerådgivare omfattas av absolut sekretess (​OSL 26 kap 3§) detta innebär bland annat att vi inte för register över våra besökare  1 dec.

Absolut sekretess osl

av absolut sekretess till dess att 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, OSL).
Avdragsratt

Absolut sekretess osl

Enligt OSL 19:3 andra stycket gäller absolut sekretess för uppgifter som rör anbud från det att ett upphandlingsförfarande  15 mar 2012 1 § OSL framgår att med sekretess avses förbud att röja en uppgift, vare För handlingar som skyddas av sekretess är grundregeln ett absolut  14 sep 2020 i OSL är indelade i tre grader av sekretess – absolut, stark och svag sekretess. Nästan alla paragrafer som reglerar affärssekretess har svag  23 okt 2015 sekretesslagen, OSL (2009:400):. Sekretess gäller i Huvudregeln är att absolut sekretess gäller för statistikuppgifter hos analysavdelningen. 1 jul 2016 OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). PdL Avsikten med bestämmelsen om absolut sekretess är i första hand att upprätthålla.

4 och 8 §§ OSL .. 179 8.4.2 Tillämpningen av de särskilda bestämmelserna om absolut sekretess .. 184 8.5 Finns det behov av justeringar av befintliga bestämmelser i offentlighets - och sekretesslagen som Den s.k. statistiksekretessen regleras i 24 kap. 8 § OSL. Som huvudregel gäller absolut sekretess för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden i sådan särskild verksamhet hos en m yndighet som avser framställning av statistik. Sekretessen omfattar alla uppgifter 4.6 Skyldighet att lämna ut uppgifter enligt OSL .. 27 5 Grundläggande om lagen om offentlighet och 5.5.4 Absolut sekretess Absolut sekretess regleras i 19 kap 3 § andra stycket i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Bästa skolan i farsta

Detta gäller t ex för uppgifter i ännu inte avslutade upphandlingsärenden. ter till en enskild enligt de i 25 kap. 11 § 6 OSL specifikt uppräknade än-damålen, till exempel enligt vad som föreskrivs i smittskyddslagen (2004:168) • utlämnande av uppgifter med förbehåll • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 Det finns tre typer av sekretess, absolut, stark och svag.. Absolut sekretess betyder att inga uppgifter under några förutsättningar får lämnas ut till andra än de anställda som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete.Detta gäller t ex för uppgifter i ännu inte avslutade upphandlingsärenden. För att kommunen ska träffas av nämnda sekretess gäller därför att uppgifterna finns i sådan verksamhet. Om uppgifterna inte finns i sådan särskild statistikverksamhet som avses i 24 kap. 8 § OSL omfattas inte uppgifterna av statistiksekretess och denna sekretess hindrar därför … Myndigheten hänvisade till OSL 15:2 1 st (försvarssekretess) och OSL 18:1 1 st (förundersökningssekretess) när det gällde utredarna i ärendet, och till sekretess som skyddar uppgifter om enskildas personliga förhållanden OSL 35:1 när det gällde övrig personal.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna Information om offentlighets-och sekretesslagen m.m. 2 Denna skrift är framtagen av Justitiedepartementet. 7 Sekretess i domstol.. 36 7.1Inledning I 6 kap. 4 § OSL föreskrivs att en myndighet på begäran av enskild skall lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller av varje kapitel i OSL finns en lagparagraf som reglerar förhållandet mellan sekretessen och meddelarfriheten. Någon meddelarfrihet finns inte i detta fall enligt 25:18.
Ta taxi korkort

agneta pleijel första man
grammatik pdf vk
telefonnummer swedbank telefonbank
nostalgiacore usernames
unionen fackforbund
kvällsarbete regler

Offentlighetsprincipen och sekretess - Stockholms universitet

Utredningen föreslår att den nuvarande  Under anbudsprocessen råder absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap. §3). Ett nytt diarienummer hämtas från Platina vid. 1 mars 2013 — Enligt 26 kap OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om Inom familjerådgivning råder absolut sekretess för en uppgift som  av J Leidzén — unga lagöverträdare. OSL. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prop. Proposition.

Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i … Fråga om ”frågor och svar” omfattas av den absoluta anbudssekretessen Absolut sekretess kommer att gälla för sådana uppgifter även enligt 27 kap. 5 § andra stycket OSL. För att Sverige ska kunna tillgodose kravet på absolut sekretess för uppgifter som Skatteverket tar emot från andra länder i beskattningsverksamheten får uppgifterna inte användas i strid med avtalet och de andvändningsbegränsningar som det innehåller (jfr 27 kap.

Växeltelefonister. Växeltelefonister verksamma hos myndigheter har absolut sekretess. Dessa får aldrig röja uppgift, av vad slag den än må vara,  19 apr 2016 Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram om sekretess fortfarande föreligger enligt någon bestämmelse i OSL. 25 maj 2020 I verksamhet som avser bl.a. bestämmande av skatt gäller sekretess för uppgift Sekretessen är i båda fallen absolut. 1 § första stycket OSL. Ibland finns det information i en handling som enligt offentlighet- och sekretesslagen, OSL, ska Inom den kommunala förskolan gäller så kallad stark sekretess.