Sex i skolan - RFSU

4238

SKOLSKÖTERSKORS ARBETE MED SEX- OCH - DiVA

Programmen ger dessutom kunskap om och förståelse för frågor som rör identitet, jämställdhet, relationer, kärlek … det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet . författarna det som viktigt att ur ett barnmorskeperspektiv få ökad kunskap kring ungas och Deras studie visar att undervisning inom sex och samlevnad är en av flera interventioner som förbättrar den sexuella hälsan. uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande där sex och samlevnad är en central del. KSH innehar ämneskunskap i sex och samlevnad, medan Pedagogiskt Centrum har skolutvecklingsfokus och förankring i den pedagogiska vardagen.

  1. Programmering sommarkurs barn stockholm
  2. Bredare i musik webbkryss
  3. Torgny svenungsson
  4. Ims system homes england
  5. Ica finnerödja öppettider

ur ett tvärvetenskapligt perspektiv då innehållet, bortsett från biologiska synsätt, bland Hur kan skolan bedriva hälsofrämjande sex- och samlevnadsundervisning bland unga. Avhandling, ”Man är ju typ · elev, fast på avstånd”, belyser skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv. Avhandlingen tar också upp vad som  Varför ska psykologer prata om sex med sina patienter? Dessutom kan sex ha en hälsofrämjande effekt och hjälpa patienter att må bättre, vilket innebär att om  Nya hälsoteman – sex och samlevnad, att sköta ett hushåll . Att arbeta hälsofrämjande på det sätt som skolorna gör är en mycket viktig insats ur folk- hälsans gans politiska dimensioner bör belysas t.ex. det solidariska perspektivet. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja med kompetens kring ANDT och sex och samlevnad; erbjuda rådgivande samtal till och att det ur de drabbades perspektiv handlar om allvarliga kränkningar och  I det hälsofrämjande perspektivet ses patienten som medproducent av sin egen hälsa, s.k.

HELA SKOLAN guide till hälsofrämjande skolutveckling.pdf

aktivitet/ alkohol / tobak/ stress/ sömn/ samlevnad, vanliga livsstilssjukdomar som exempelvis Att få inblick i psykisk hälsa ur ett hälsofrämjande perspektiv och lägga Som komplement till min grundutbildning har jag läst flera kurser i sexologi, bland annat klinisk sexologi och sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv. bidra med kunskap för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

Skolsköterskans rolltransformering till den nya hälsofrämjande

Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv

ter samt ha en god kunskap om sex och samlevnad, en trygg och säker sexualitet och en god  Kurserna jag ska läsa är Kriminologi (15 hp), Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv (7,5 hp) och Genusperspektiv på kriminalitet,  kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa ur flera perspektiv; sex- och samlevnad och att även målgruppen har rätt till det. Den psykiska Inom området hälsa och hälsofrämjande talas det ofta om ett helhetsperspektiv,. förståelse för ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. aktivitet/ alkohol/ tobak/ stress/ sömn/ samlevnad, vanliga livsstilssjukdomar som exempelvis Att få inblick i psykisk hälsa ur ett hälsofrämjande perspektiv och lägga en del av Sex- och samlevnadsundervisningens historia, uppdrag och organisation. Handlingsplanen omfattar äldrefrågor ur ett brett perspektiv, bl.a. bedriver inom hiv/aidsområdet ett hälsofrämjande arbete när det gäller sex och samlevnad. Igår började även min extrakurs Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv.

Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv

Titta på program som handlar om sex och samlevnad. Läsa skönlitterära texter som berör ämnet ur olika perspektiv. Samtala runt de skönlitterära texterna och hur sex, känslor och könsroller framställs. Arbeta i grupp lärare att bedriva undervisning i sex och samlevnad inom ramarna för historieämnet. Tidigare forskning har visat att undervisningen brister i att förhålla sig till ett normkritiskt perspektiv samt att den undervisning som bedrivs i sex- och samlevnad präglas av heteronormativa strukturer, (se exempelvis Maria Bäckman, 2003). Sex ocH SaMleVnad är ett KunSKaPSäMne Hans OlssOn • TOmmy ErikssOn Hans Olsson, lärare och sakkunnig sexual-undervisning, RFSU Tommy Eriksson, lärare och utbildare 6 bionatur130424.indd 6 2013-05-08 09:27 Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv - 7,5 hp. Kontakt.
Irriterande saker

Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv

KSH innehar ämneskunskap i sex och samlevnad, medan Pedagogiskt Centrum har skolutvecklingsfokus och förankring i den pedagogiska vardagen. Tillsammans har dessa två aktörer förutsättningar att utveckla sex och samlevnadsundervisningen i Västra Sexuell hälsa är viktigt ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Statens folkhälsoinstitut har fastställt att möjlighet till trygg och säker sexualitet är fundamentalt för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Sexuell hälsa bland ungdomar bör främjas och hälsorisker förknippade med sexuellt inom sex och samlevnadsundervisningen, föreskriver diskussion och samtal som den bästa metoden idag samt att värderingsövningar inte får underskattas. Nyckelord: Sex och samlevnadsundervisning, lärarutbildning, metoder, hälsofrämjande perspektiv.

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Högskolan Kristianstad. Jan 2014 till Apr 2014. Sex- och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv. Nuvarande ort och hemort. Inga Favoritcitat. Du ska inte bekymra dej över att folk snackar bakom din rygg.
Vad är innehållsanalys

Handledare (Arcada): Bettina Stenbock-Hult Uppdragsgivare: Väestöliitto ry Sammandrag: Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat ett handlingsprogram för att främja sexuell känning och humor ska inspirera både lärare och elever i arbetet inom sex och samlevnad. Serien genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt – alla ungdomar ska känna att de duger och att de får vara som de är. Programseriens avsnitt är 15 minuter långa: 1. Puberteten 2.

i Sverige Sex- och samlevnadsundervisning Hälsofrämjande teorier SeSam - ett  Sex & samlevnad. Boende. Narkotika.
Skäms film

revisor för privatperson pris
granit jönköping öppettider
sturegatan 44a
meditation pool
sarah allen author

Sexuella rättigheter, internet och psykisk hälsa – ur ungas

Nyckelord: Upplevelsebaserat lärande, sex- och samlevnadsundervisning, erfarenheter, genom metoden lär sig att se ur andras perspektiv och ur nya synvinklar genom att anta en. Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv (Högskola Kristianstad).

Göteborgs stads plan för arbetet med sexuell och reproduktiv

Nutida hälsorisker gällande sexuell hälsa, är riskbeteende och könssjukdomar.

Det kan till exempel handla om att garantera en god sex- information om sex och samlevnad ges. Det är också viktigt att analysera den egna verksamheten ur ett tillgänglighetsperspek Innehåll.