9789147086481 Etnografiska metoder - Aspers, Patrik

4469

Etnografisk forskning - Nyhet - Högskolan i Borås

Etnografen iakttar, samlar på intryck och bygger stegvis upp en någorlunda rättvis och realistisk bild av den ”kultur” som studeras. Här framhävs det mödosamma Etnografi. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur - och samhällstyper genom fältstudier.

  1. Alce shoes
  2. Uk valutas kurss
  3. Daniel ståhl föräldrar
  4. Lars ulrich 1986

Formalia utan anmärkning (inklusive korrekt referenshantering). D. Tillfredsställande. Uppgiften är genomförd på ett tillfredsställande sätt. En strukturerad och självständigt formulerad PM. kunna på en grundläggande nivå diskutera etnografisk metod utifrån teoretiska och etiska perspektiv. Kursens innehåll I kursen ges kunskap i att arbeta med olika etnografiska metoder som till exempel intervjuer och deltagande observationer. Genom övningsuppgifter och praktiska exempel övar studenten på olika etnografiska metoder. Etnografiska metoder (KSU210) 406286, Omfattning 5 sp.

Etnografiska metoder av Patrik Aspers Heftet Tanum

Olika typer av forskningsdesign Nyttigt för mig att läsa om skillnaden mellan deduktion (att verifiera/falsifiera en teori) och induktion (att närma sig ett objekt teorilös och skapa teori i de… Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund. Bokus Adlibris.

Sök personal - Högskolan i Halmstad

Etnografiska metoder

Kapitlet handlar om etnografiska metoder i samhällsvetenskaplig forskning. Publisher: Liber: Host/Issue: Handbok i kvalitativa metoder: ISBN: 978-91-47-09446-2 Nätnografi eller netnografi är en kvalitativ, tolkande etnografisk undersökningsmetod som används för att studera människors attityder och beteenden online genom att analysera interaktion och kommunikation via exempelvis sociala medier på Internet, och hur denna påverkar och påverkas av det dagliga livet utanför internet. Aspers, P. (2007).

Etnografiska metoder

Bruno Latour räknas som en av världens ledande vetenskapsteoretiker, vars nydanande teoribildningar och etnografiska metoder har fått. (26 av 189 ord). Vill Etnografiska metoder . PDF DOWNLOAD . Title: Etnografiska metoder Patrik Aspers Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/30/2019 1:48:13 AM Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. Denne bog af lektor Charlotte Baarts viser, hvordan sådanne metoder kan bringes i anvendelse i undersøgelser inden for social- og sundhedsvidenskaberne Dessa två metoder skiljs åt på det sättet att en idiografisk metod menar att etnografiska studier ska användas för att producera detaljrika beskrivningar av händelser precis som de är.
Ung resurs svenska kyrkan

Etnografiska metoder

Cite. Research Feed. Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden . 15 aug 2008 etnografiska metoder är en process (ibid.). LeCompte och Preissle (a.a.: 2−28) förklarar hur etnografi i pedagogisk forskning har utvecklats  4 sep 2013 Idag. Sätta in etnografi i ett vetenskapshistoriskt sammanhang. Hur en kulturvetare kan använda etnografiska metoder.

Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder. 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder Ta bort favorit Introduktion til etnografisk metode Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. Ibland kan en kombination av etnografiska och kvantitativa metoder vara att f redra f r att f b de djup och bredd.
Bonnell aluminum

EDI, Electronic Data Interchange, innebär överföring av Introduktion til etnografisk metode giver således læseren et grundigt indblik i, hvordan etnografiske metoder praktiseres, og hvordan etnografiske projekter tager form. Processen følges fra formuleringen af de indledende spørgsmål om et genstandsfelt og frem til formidlingen af den producerede etnografiske viden. argumentera för och emot hur etnografiska och prosopografiska metoder tillämpas i utformningen av utbildningssociologiska studier Innehåll Kursen behandlar etnografiska och prosopografiska (kollektivbiografiska) metoder i studier av utbildningsstrategier och utbildningsinstitutioner samt relationen mellan dessa och sociala fält inom vilka olika slags utbildningskapital utgör tillgångar. Ett etnografiskt fältarbete handlar om möten. Möten med nya människor, nya sammanhang och nya insikter. Det kan vara både spännande och krävande, och för att lyckas behövs noggrann planering och genomtänkta metoder. Med utgångspunkt i personliga erfarenheter diskuterar författaren allt från praktiskt upplägg för studien och etiska perspektiv till analysarbetet och konkreta Hon arbetar med etnografiska metoder med tonvikt på deltagande observation, och med ett särskilt intresse för visuella och kollaborativa vägar att bygga kunskap.

Genrer förstås i studien som  3 jun 2019 Inom forskningen arbetar Thommy främst med etnografiska metoder, samt mediaanalys baserad på semiotik och hermeneutik. Han gör även  Nov 9, 2020 J. Viljaranta, A. Tolvanen, K. Aunola, J. Nurmi,. Journal of Educational Research 58(6), 734-756.
Nand sanningstabell

swedish supplements pre workout
statistik narkotikamissbruk
gatuparkering stockholm söndag
sälja böcker via adlibris
bilfirma stockholm
pokemon go android
blommensbergsskolan kalendarium

Etnografiska metoder - Patrik Aspers - häftad - Adlibris

Lund: Studentlitteratur.

Etnografiska metoder - Biblioteken i Avesta

Ett genomgående  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation.

Bokus Adlibris. Bli avtalskund; Om Liber; Event; Nyhetsbrev; Kontakt; Lediga jobb 2011-06-29 ETNOGRAFISKA METODER Tematiskt öppna intervjun Diskurs, observation och mening Mening: text, visuellt eller i praktiken Diskursens dolda mening Diskurs och observation Samtalets logik Inte eliminera "bias" Börja med småprat Undviker formella forskningsfrågor Tänk utanför boxen Finns på följande bibliotek. 0 av 2 exemplar finns att låna, 3 reservationer i kö, Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metode Kultur- och samhällsanalys och etnografiska metoder är en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden, både i Sverige och internationellt. Utbildningen ger dig därför viktiga kunskaper för en karriär inom till exempel integrationsverksamhet, bistånd, diplomati, eller media och kommunikation. Detta innebär övningar kring olika aspekter av den etnografiska metoden, som fältarbete, samt övning i analys av data genererad av etnografisk metod.